Newton-rom i Kolben

Oppegård kommune får 500.000 kroner til Newton-rom.

Kommunen skal slås sammen med Ski kommune til Nordre Follo kommune fra 2020. Som et felles prosjekt for de to kommunene, har politikerne i Oppegård og Ski besluttet å etablere et Newton-rom for alle elever fra 1.-10. trinn. Et Newton-rom er et velutstyrt undervisningslokale med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Hensikten med Newton-rom er å øke interessen for realfag og å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser nettopp med disse fagene. De tar sikte på at alle elever skal besøke rommet tre ganger i løpet av grunnskolen. For å skape kontinuitet og engasjement ønsker de at elevene skal ha en hel skoledag i Newton-rommet på hvert hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10.). Rommet skal etableres i Kolben kulturhus på Kolbotn og de planlegger åpning høsten 2019.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?