Newtonrom i Meløy

Newtonrom Meløy får 52.000 kroner til utstyr for bruk i forbindelse med ekskursjon til Engenbreen.

Newton Meløy er underlagt undervisningsetaten i kommunen, med Meløy kommune som eier. Et Newtonrom er en arena for læreplanbasert realfagsundervisning, hvor flere skoler deler på utstyr og lærerkompetanse. Undervisningen skal være praktisk rettet og elevene får tilgang på utstyr og kompetanse de normalt ikke har på skolen.

Et av prosjektene i Newtonrom Meløy er en dagsekskursjon til Engenbreen: Elevene jobber her i grupper, med praktisk naturvitenskapelige metoder, med mye og variert utstyr. De vil blant annet gjøre undersøkelser av tre tydelige endemorener, ta bilde av flytteblokker og skuringsstriper, og måle breens frontposisjon med laser avstandsmåler.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til slikt utstyr.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?