Nikolai Astrup på nett og på trykk

KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM får 14000000 kroner til å ferdigstille Catalogue Raisonné (CR) over Astrups grafikk, tilpasse digital CR som basis for andre kunstnerskap og produsere trykket CR over Astrups malerier

Nikolai Astrup Forskningssenter ble etablert den 1. januar 2016 som et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen i 2015. Senteret arbeider målrettet for å posisjonere Astrup som en innovativ kunstner i den tidlige modernismen, i nasjonale så vel som internasjonale kunsthistorier. Senteret har spilt en aktiv rolle i internasjonalisering av kunstnerskapet, med blant annet i utstillingsturnéer i 2016-17 og 2021-22. Sentralt i arbeidet står forskingsprosjektet «Nikolai Astrup Online Catalogue Raisonné» med over 300 kjente og ukjente maleri, og mer enn 400 håndskrifter, med transkripsjoner og oversettelser, i tillegg til komplette databaser for utstillingshistorikk, proveniens og bibliografi, se https://nikolai-astrup.no/en. Nå skal malerikatalogen publiseres i bokform. Den digitale katalogen skal også utvides med Astrups grafikk. Omfanget ligger mellom 500 og 1000 unike trykk, fordelt på 52 ulike motiv. I tillegg skal denne digitale prototypen utvikles til en selvstendig plattform, som enkelt og med lav kostnad skal kunne tas i bruk av andre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?