Nitedals krudtværk

Nitedals krudtværks venner får 95.000 kroner til skilter og minnesmerker.

Kruttverket er et lokalt, industrielt kulturminne. Venneforeningen jobber med en helhetlig plan for bevaring og formidling og hvordan området skal utvikles for å legge til rette for økt aktivitet. Venneforeningens mål er at alle som besøker kruttverket skal finne nok informasjon til at de får mulighet til å fortelle sine historier om kulturminnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?