Njård Rytmisk Gymnastikk

Njård Rytmisk Gymnastikk får 35.000 kroner til RG-utstyr.

Njård Rytmisk Gymnastikk ønsker å beholde og forbedre idrettstilbudet innen RG i Njårdhallen. For å utvikle og beholde et godt sportslig og sosialt tilbud til barna i nærområdet og derigjennom beholde Njårdhallen som sosialt samlingssted, trenger de å forbedre og utvikle tilbudet til denne målgruppen. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?