NoAKS i Bydel Gamle Oslo

KIRKENS BYMISJON får 1500000 kroner til lønn til unge aktivitetsledere i bydel Gamle Oslo

Nabolagshuset Petersborg åpnet i 2020 som en etterlengtet møteplass for beboere på Ensjø, en delbydel i Bydel Gamle Oslo som opplever massiv utbygging. Her drifter Kirkens Bymisjon, gjennom en partnerskapsavtale med FERD, et konsept for barn og unge uten AKS. NoAKS er et ambisiøst prosjekt som består av mange tiltak og tilbud for 5.-og 6. klassinger etter skoletid. Prosjektet gir ikke bare ungdom en mulighet til å bidra som frivillige, men også verdifull jobberfaring som aktivitetsledere. Høsten 2022 inngikk Kirkens Bymisjon en partnerskapsavtale på tre år med Bydel Gamle Oslo for å videreutvikle tilbudet til også å gjelde Kampen/Etterstad, Kværnerbyen og Grønland, hvor blant annet OBOS og Aspelin Ramm er samarbeidspartnere. NoAKS driftes gjennom å lønne ungdom i jobb og frivillig innsats fra foreldre på NoAKS. Kirkens Bymisjon arbeider nå for å få på plass en økonomisk bæredyktig driftsmodell. De får midler til til å rekruttere og lønne unge aktivitetsledere i en overgangsperiode for å sikre kontinuitet i dette svært etterspurte tilbudet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?