Nome Røde Kors

Nome Røde Kors får 50.000 kroner til hinderløype.

Foreningen har en hytte som de ønsker at flere barn og unge i kommunen skal bruke. Derfor ønsker de seg en hinderløype som kan øke både motoriske ferdigheter og samarbeidsevner. Denne skal få barn til å være mer aktive og de ønsker å invitere barn fra asylmottak, barnehager og skoler til å komme og leke.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?