Nordby bibliotek

Nordby bibliotek får 240.000 kroner til lyd- og lysanlegg og sceneelementer.

Biblioteket fikk nye lokaler i 2012 og etter flyttingen har det årlige besøket økt fra 6 000 til 26 000. De nye lokalene er store og egner seg til mange ulike type kulturaktiviteter. Med egen scene vil de legge til rette for lokale initiativ. Biblioteket har mange samarbeidsprosjekter med Ås kulturskole og de vil også være en arena for frivillige lag og foreninger i nærmiljøet som korps, kor, band og teatergrupper.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?