Nordbylia Nærmiljøklubb

Nordbylia Nærmiljøklubb får 80.000 kroner til bygging av minibowl.

Nordbylia Nærmiljøklubb ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant barn og unge. De har gjort mye for å bedre muligenhetene i lokalområdet og blitt belønnet med frivillighetspris. Nå ønsker de å sette opp en minibowlingbane for de yngste. Sparebankstiftelsen DNB syns dette er en god idé.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?