Nordgardsetra 4H

Nordgardsetra 4H får 90000 kroner til bakerovn med utstyr og overbygg, utstyr til ostelagring, ysting, fjøs- og melkehåndtering, kurskostnader og instruktører. Setra ligger i Lardal, og er ei av de best bevarte setrene i landet med over 120 år gamle tradisjoner. Den hadde første driftsår i 1990 og har siden den gang drevet åpen besøksseter i skolens sommerferie. Mellom 50–80 barn og unge er hver sommer med på kurs i seterstell. 4H ønsker å videreutvikle Nordgardsetra som kurs- og leirsted både for 4H-medlemmer, og for barn og ungdommer utenfor organisasjonen. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB skal de bygge tradisjonell bakerovn ute, anskaffe «nytt» tradisjonelt fjøsutstyr og oppgradere utstyret for ysting og ostelagring. Som en del av prosjektet skal de også gi ansatte økt kompetanse i seterdrift og utnyttelse av råvarer fra setra.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?