Nordisk barokkorkestertilbud

Ungdommens Barokkorkester fikk 200.000 kroner i 2017 til å videreutvikle et nordisk barokkorkestertilbud.

Ungdommens barokkorkester er et relativt nytt orkesterinitiativ med mål om å heve norsk tidligmusikk mot det generelle internasjonale nivået. Tilbudet ble etablert som en prøveordning i 2015 i regi av Senter for Tidligmusikk i Trondheim, og deltakere er allerede i ferd med å hevde seg på internasjonale arenaer.

Det mottas støtte til å videreutvikle et nordisk barokkorkestertilbud under ledelse av verdens fremste barokk-musikere Enrico Onofri og Rachel Podger. Tilbudet skal videreutvikle sterke unge musikere slik at de kan spesialisere seg på et høyt nivå innen tidligmusikk. Tilbudet består av et talentprogram i orkesterspill med en intensiv prøveperiode og konserter i Barokkfests program.

Satsingen er en del av Dextra Musicas program for unge utøvere.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?