Nordseter Utvikling B/A

Nordseter Utvikling B/A får 40000 kroner til utbedring av bruer i løypenettet. Nordseter Utvikling er en dugnadsbasert forening som har til formål å utvikle Nordseterområdet med tanke på trivsel og estetikk, slik at lokalbefolkning, turister og hytteeiere opplever fjellet som en attraktiv friluftsdestinasjon. Området er et meget populært utfartssted sommer og vinter og skiløpere i alle aldre nyter godt av de flotte skiløypene. For å tåle prepareringsmaskinene som kjøres, må broene forsterkes, og sparebankstiftelsen bidrar med midler til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?