Norge sett fra luften

NASJONALBIBLIOTEKET får 15000000 kroner til fotosamling med skråfoto fra hele landet

Nasjonalbiblioteket ønsker å sikre at alle skråfoto som ble tatt av gårder og byer i Norge i det 20.århundre, slik at de bevares og gjøres tilgjengelige. Det ble i perioden fra ca. 1930 og fram til nittitallet tatt en rekke serier av luftfoto av norske hus, gårder og byer. Særlig viktige var de såkalte skråfotoene, som gjorde det mulig å se hus og gårdsplasser fra lufta på en måte som var gjenkjennelig og oversiktlig. Slike foto ble brukt både til kommune- og arealplanlegging, til dokumentasjon og i private hjem. Prosjektet vil basere seg på at publikum gjør mye av arbeidet med å plassere bildene inn på riktig sted geografisk og beskrive de ulike bildene med søkbare metadata. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med historielag landet over.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?