Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Bedriftsidrettsforbund får 600.000 kroner til sykkelkampanje i ungdomsskolene i Oslo og Akershus.

Gavemottaker er en ideell organisasjon med om lag 320.000 medlemmer fordelt på rundt 3700 lag. De jobber for et sprekere Norge, at flere skal få glede av en aktiv livsstil, gjennom holdningsskapende arbeid og gjennom tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. Sykle til jobben-aksjonen er den største kampanjen med over 27 000 deltakere i 2015. Aksjonen har pågått siden 1973. Nå vil de overføre erfaringene til ungdomsskolene og lansere kampanjen som en pilot i Oslo og Akershus.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?