Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund får 200000 kroner til å ferdigstille sansestien på Hurdal syn- og mestringsenter. Til nå har Hurdal syn- og mestringsenter og naturen rundt vært et relativt lukket område forbehold blinde og synshemmede gjester. Sansestien er blitt en åpen arena hvor både synshemmede og vanlig seende (lokalbefolkning, skoleklasser, bedrifter etc.) kan møtes for å få en større opplevelse av sansenes betydning. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave slik at stien kan ferdigstilles med lyssetting og innlesing av tekster. Når dette er på plass vil også seende gjester kunne få en forståelse for hvordan mennesker med ulike synshemninger ser/føler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?