NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND får 130000 kroner til frittstående gulv. Sentrale elementer i gjennomføringen av gymnastikk- og turnkonkurranser, og stevner, ikke minst, er tilgang på et frittstående gulv beregnet for oppvisning og troppsgymnastikk. Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker seg et slikt transportabelt gulv. Dette skal lagres hos et av medlemslagene, og de vil kunne bruke gulvet hele tiden. Dersom andre lag i NGTF trenger det til sine arrangement, så skal det kunne lånes ut.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?