Norges Husflidslag til ull-tema

Norges Husflidslag, prosjekt “ull som tema” fikk 3.000.000 kroner i 2014 til utstyrspakker og utvikling av “unge uttrykk for unge brukere”.

Materialkunnskap, teknikker og ferdigheter knyttet til fremstilling av ull-produkter er ikke lenger i daglig kunnskapsoverlevering fra mor til datter og far til sønn. Gjennom Ung Husflid tar Norges Husflidslag tak i dette og setter i gang et landsomfattende prosjekt med ull som tema.

Fra før har de arbeidet med å samle “utrydningstruede håndverksteknikker”, og blant disse velger de ulike lokallagene en teknikk som de særlig skal arbeide med. På denne måten vil barn og ungdom bidra til å levendegjøre kulturarven. De skal lære hvor ulla kommer fra og hva den kan brukes til.

Sparebankstiftelsen bidrar med midler til utstyrspakker til lokallag og til utvikling av ideer, nye modeller og konkrete produkter som man kan lage .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?