Norges Jeger-og Fiskerforbund

Norges Jeger-og Fiskerforbund får 3000000 kroner til arrangørpakker med fiskeutstyr. Norges Jeger- og fiskeforbund har 118.000 medlemmer over hele landet og tar årlig med seg 130.000 barn på fisketur – helt gratis. 2014 og 2015 har forbundet satt som Sportsfiskets år og målet er å øke aktivitetstilbudet. Det skal derfor gjennomføres aktiviteter i alle landets 429 kommuner, vinter som sommer. Det krever at over 4000 ildsjelder i lokallagene jobber på dugnad. NJFF vil tilby disse lokallagene en arrangørpakke, inneholdende fiskeutstyr, informasjonsmateriell, plakater og premier.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?