Norges Jeger og Fiskerforbund

Norges Jeger og Fiskerforbund får 224.000 kroner til flytebrygger.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ble stiftet i 1871 og er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere. Det er i dag svært viktig for NJFF å skape og opprettholde interesse for jakt, fiske og friluftsliv blant barn og unge og i befolkningen slik at vi også i årene fremover får god rekruttering til høstingsbaserte friluftsaktiviteter. Fra midten av 1990-tallet har NJFF etablert bevisste og store satsinger overfor barn og ungdom, noe som blant annet har medført at organisasjonen har hatt med over 100.000 barn og unge på tur hvert år.

NJFF realiserer i 2011 et nasjonalt opplæringssenter for jakt og fiske, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gavemidler til flytebrygger tilknyttet opplæringssenteret og stiftelsen Bjørneparken i Flå.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?