Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum får 1.000.000 kroner til olympisk lekelab. Museets oppgave er å formidle Norges OL-historie spesielt og OL-historie generelt. En ny, permanent utstilling, “Compact games”, skal bygges som et teater der historiene utgjør dramaturgien, vertsbyene og arenaene utgjør scenografien og utøverne, publikum, de frivillige og de besøkende er aktørene.

I Olympisk lekelab skal de besøkende få prøve ulike idretter i simulatorer og i interaktive elementer. Her kan de kjenne på “kulda i 94”, prøvesmake dagens “gelpakker”, kjenne på vekten av Håkon Brusveens utstyr fra 1960 kontra Petter Northugs fra 2014, her kan de være Ole Einar Bjørndalen og skyte på blink med høy puls, eller teste reaksjonsevnen i konkurranse med søsken og medelever. Her skal de ta stilling til etiske dilemmaer og til doping, og teste kunnskap om idretter og kosthold. Formålet er å skape forståelse, respekt og interesse for ulike utøveres prestasjoner samtidig som det skal være en læringsarena som gir den enkelte opplevelse av fellesskap og underholdning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?