Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund får 500000 kroner til åpen stall i hele Norge med aktiviteter for publikum. I 2015 feirer Norges Rytterforbund 100 år, og de vil benytte anledningen til å sette et bredt fokus på ridesporten som fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNBs breddegave og i samarbeid med rytterforbundet skal de lokale rideklubbene invitere publikum til ulike aktiviteter med hest.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?