Norges Snowboardforbund

Norges Snowboardforbund får 1400000 kroner til railpakker, utvikling av manual for bygging av railpark, kursning av klubbledere og midler til prosjektoppfølging. Med prosjektet “Organisert Fritid” skal forbundet jobbe for å aktivisere flere barn og unge. Prosjektet legger til rette for egenorganisert aktivitet. Forbundet vil organisere og distribuere anleggspakker og spre kunnskap gjennom utvikling av en manual for bygging av railparker og kursing i aktivisering i railparker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?