Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND får 9090000 kroner til tiltak som skal videreutvikle organisasjonen

Forbundet har gjennom mange år jobbet for å gjøre gledene ved å sanke mer kjent. De gjennomfører for eksempel soppkontroll om høsten, til glede for alle som plukker sopp. Mindre kjent er kanskje satsingen på nyttevekster. De neste tre årene skal forbundet jobbe for å nå bredere ut med sine tilbud. Det skal skje gjennom tre satsinger: De skal få flere mennesker ut på tur i skog og mark. De skal øke folks kampetanse om sopp og nyttevekster. De skal bedrive folkeforskning for å samle inn mer kunnskap om artsmangfoldet i norsk sopp- og planteverden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?