Norges Sparkesykkelforbund

Norges Sparkesykkelforbund får 69.600 kroner til tricksesparkesykler, rails, ramper, hjelmer, skaphenger og musikkanlegg.

Forbundet er nystartet og har blant annet som formål å tilrettelegge for aktiviteter og interesse for sparkesykkel. Et av tiltakene de skal igangsette er en turné hvor små og store steder, i hovedsak i Oslo og Omegn, besøkes i løpet av 2016. Her skal det gjennomføres lavterskel-konkurranser og sparkesykkelskole. Det blir gratis utlån av utstyr på stedene hvor aktivitetene gjennomføres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?