Norges speiderforbund

Norges speiderforbund får 70.000 kroner til materialer til restaurering av steinfjøs, benker, oppgradering av sti og kulturhistoriske skiltplaketter.

Gjennom speiderarbeidet utvikles unge mennesker til å ta aktivt ansvar. Friluftsliv med god kjennskap og respekt for naturen er viktige elementer. Speiderforbundet ønsker å legge bedre til rette for sin aktivitet ved å utvikle det det nasjonale speidersenteret Tredalen. Dette vil de blant annet gjøre ved å ivareta sideeiendommen Opheim, en kulturhistorisk perle, hvor kulturleden og kyststien går forbi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?