Norges Volleyballforbund

Norges Volleyballforbund får 3000000 kroner til klubbtilskudd, utstyr og kompetanseøkning. Prosjektet “Dugnad med mening” er en breddegave til volleyballklubber med hovedvekt på Østlandet. Klubber lokalt skal søke forbundet om ressurspakker, som inneholder utstyr og midler til kurs og aktiviteter innen minivolleyball. Minivolleyball krever at ballen skal innom alle på laget og er svært inkluderende. Det er en idrett som aktiviserer mange på en gang og som har lav terskel for deltakelse. Klubbene skal skape aktiviteter for lokalsamfunnet og samarbeide med for eksempel skoler eller asylmottak i nærmiljøet. Deretter skal de søke forbundet sentralt om støtte. Tittelen på prosjektet peker på at mange idrettsklubber gjennomfører dugnadsaktiviteter som for eksempel vareopptelling eller loppemarked. Tanken er altså at ildsjelene heller kan konsentrere seg om det de er gode på og samtidig få inn ressurser til klubben og spre idrettsglede.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?