Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum får 850000 kroner til bakerovn, sanitæranlegg, drikkevann og oppgradering av kjøkken. Anlegget Haus Sachsen er et komplett daganlegg fra 1628. Utgangspunktet for driften av anlegget var de rike sølvforekomstene i området, og anlegget slik det fremstår idag har et stort potensiale for formidling av kulturminner og kulturhistorie. I tillegg er det et glimrende tur og friluftsområde. For å gjøre anlegget enda mer tilgjengelig og å tilrettelegge for helårsbruk, ønsker de å oppgradere anleggets hovedbygning. Her skal sølvverkets historie formidles og det skal tilrettelegges for geologiske og naturhistoriske opplevelser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?