Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum får 320.000 kroner til tredimensjonale kart over Gruveåsen og Kongsberg Sølvverks anlegg.

Museet er et kultur- og naturhistorisk museum, med formål å bevare det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk, bevare minner etter bergverksdrift andre steder i landet, forvalte Norges banks myntverkssamling, bevare minnene etter Kongsbergs industrihistorie og bevare minnene etter Kongsbergs skihistorie. Nå ønsker de å styrke formidlingen og kunnskapen om kulturmiljøet etter Kongsberg Sølvverk. Sentralt i området ligger Haus Sachsen, et godt bevart bygningsmiljø fra 1860‐årene. Kulturminnet omfattet anlegg over og under jorden, gruvesjakter og dam‐ og rennesystem i området. Hovedmålsetting for prosjektet er å gjøre Gruveåsen og Kongsberg Sølvverks anlegg over og under jorden kjent og tilgjengelig, samt å skape forståelse og begeistring for et fantastisk område for et større publikum. Dette skal blant annet gjøres gjennom bruk av ny teknologi, hvor et av tiltakene er å utvikle tredimensjonale kart, hvor man kan “dykke” ned i gruvene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?