Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum får nasjonal gave på 1 million kroner til pedagogisk lekeplass.

Norsk bremuseum er en institusjon med nasjonalt nedslagsfelt. De vil gjøre formidlingen mer interessant for de yngste ved å etablere en lekbasert læringsarena. Sparebankstiftelsen bidrar med midler til å bygge installasjonene på det kunnskapsbaserte lekeområdet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?