Norsk Fjellmuseum

Norsk Fjellmuseum får 1.000.000 kroner til etablering av læringsrommet Fjellviten. Museet ønsker å være et informasjonssenter for nasjonalparkene og et sted for opplevelse og læring om fjell.

Museet har de siste årene hatt en rivende utvikling, blant annet som en av drivkreftene bak Klimapark 2469. De har nå ambisjon om å utvikle et formidlings- og opplevelseskonsept under arbeidstittelen Basecamp Lom. De ønsker at publikum skal bli inspirert av de unike kulturminnene som smelter fram i fjellet. Her skal publikum kunne hente kunnskap om den spektakulære, men sårbare naturen i nasjonalparkene, de skal planlegge og forberede seg til tur og dele erfaringer med hverandre og med de som jobber på senteret. Sparebankstiftelsen bidrar til å realisere Fjellviten, et lærings- og refleksjonsrom hvor skoleklasser og studenter er hovedmålgrupper. Dette skal bli et rom med installasjoner og infrastruktur hvor elever og studenter inviteres til fordyping, kunnskapsinnhenting og drøftinger. Dette rommet skal spille på lag med utstillingene på museet og kunnskap som blir ervervet i Mímisbrunnr Klimapark. Her skal det være moderne IKT-løsninger, samtidig som det fysisk skal være mulig å studere kultur- og naturhistorisk materiale, samt gjennomføre eksperimenter og oppgaver.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?