Norsk Folkehjelp Follo

Norsk Folkehjelp Follo får 89000 kroner til undervisningsmateriell som blant annet kart, kompass, GPS, sikkerhetsutstyr og førstehjelpveske. Lokallaget jobber med beredskap for innsats i redningstjenesten og er opptatt av forebyggende arbeid innenfor sikker bruk av naturen gjennom opplysningsarbeid og kursvirksomhet. Sikkerhet på tur er ofte knyttet til de tradisjonelle fjellvettreglene og dette sammenfaller ikke alltid med hvordan nye brukergrupper tar i bruk naturen med nye aktiviteter som kiting, offroad-sykling og klatring. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB vil lokallaget fange opp disse nye trendene og tilby unge mennesker kurs som gir ferdigheter til å håndtere en ulykke i naturen. Både innen snøskred og fjellklatring legges det mye vekt på kameratredning. Kurset skal tilbys ungdomsskoleelever og speidere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?