Norsk Folkemuseums Dansegruppe

Norsk Folkemuseums Dansegruppe får 460.000 kroner til setesdalsbunader. Barneleikarringen på Bygdøy ble stiftet i 1953 på privat initiativ og startet på Norsk Folkemuseum med en gruppe barn fra nærområdet.

I dag har dansegruppen en administrativ deltidsstilling knyttet til Norsk Folkemuseum, men ingen ekstra driftsmidler. I dag deltar omtrent 120 dansere i alderen 5-28 år fra hele Oslo og omegn i Dansegruppen ved Folkemuseet. Interessen for norsk folkedans er økende, og søkningen til folkedansgruppen er stor. Dansernes antrekk, og etter hvert “varemerke”, har gjennom alle år vært setesdalsbunaden, som vekker oppsikt og beundring hvor gruppen enn kommer. Dansegruppen har alltid vært helt avhengig av en stor frivillig innsats fra sine støttespillere, både ved opptredener og med vedlikehold av de mange gamle og ekte setesdalsbunadene, som har vært i bruk siden oppstarten på 50-tallet. Bunadene er samlet inn, mottatt som gaver eller innkjøpt med midler fra dansegruppens venneforening. Noen av draktene er hundre år gamle, og det er naturlig nok stor slitasje på dem. Det er med tiden blitt svært krevende å skaffe til veie ekte setesdalsbunader, og innkjøp av nye er svært kostbart. Nå får dansegruppa ved Norsk Folkemuseum anledning til å skaffe nye drakter og reparere gamle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?