Norsk Folkemusuem

Norsk Folkemuseum får 750.000 kroner til undervisningsopplegg.

Aktivitetsrommene i låven på Trøndelagstunet på Norsk Folkemuseum skal være en levende formidlingsarena der besøkende barn og unge får ta del i gårdens kjøkkenarbeidsoppgaver. Barna får være med og lage mat fra grunnen av, hermetisere kjøttkaker, vaske klær, safte og sylte. Det blir utarbeidet spesialopplegg tilpasset skoleelever på ulike trinn. For å skape en mest mulig realistisk ramme utvikles det drakter til formidlingstilbudene.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til utstyr knyttet til formidlingsopplegget “fra masstu til det moderne kjøkken”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?