Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk

Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk får 150.000 kroner til treningsapparater for funksjonshemmede barn.

Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk er en interesseorganisasjon for foreldre til barn med Cerebral Parese og liknende skader/lidelser.

De får 150.000 kroner til apparater til ny treningsavdeling for funksjonshemmede barn i et treningssenter.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?