Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb, avdeling Norsk Museumstog, får 1.2 millioner kroner til istandsetting av vognkasse og inventar i veterantog.

Norsk Jernbaneklubb, avdeling Norsk Museumstog, er en organisasjon drevet av frivillige med formål å ta vare på og drifte historisk jernbanemateriell til bruk på det nasjonale jernbanenettet. De vedlikeholder togsett av spesiell karakter som ikke lenger er i ordinær drift. De leier ut togsettene og har tilbud om turkjøring for å skaffe inntekter til vedlikeholdet.

Nå leier de ut togsettene til Kulinariske togreiser Nordmarka rundt eller over lengre strekninger. Dette er vern gjennom bruk og et annerledes tilbud for å oppleve kulturminner, naturen fra togvinduet og mat, og Jernbaneklubben får 1.2 millioner kroner til istandsetting av vognkasse og inventar.

Om Jernbaneklubben

NJK ble stiftet i 1969, og har stått fadder til museumsbanene Krøderbanen og Gamle Vossebanen. NMT er ofte benyttet ved større jubileer og arrangementer, blant annet ved 100-årsjubileumene til Bergens- og Rjukanbanen.

De frivillige har i vel 40 år lagt ned en stor innsats, både ved togkjøring og istandsetting av materiellet. Nå skal det i tillegg satses på bedrifter med lærlinger, og det er opprettet kontakt med lærlingbedrifter og videregående skoler innen møbelsnekkeri, møbeltapetserer, maler og elektriker for videreføring av denne særegne kunnskapen. Arbeidene skal gjennomføres på Notodden, i det som i fremtiden skal bli et Notodden Jernbanesenter. Lokalsamfunnet deltar i utviklingen av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?