Norsk Litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival får 125.000 kroner til scene, lyd og lys.

Norsk Litteraturfestival går sammen med Lillehammer bibliotek, Nansenskolen og Høgskolen i Lillehammer om å etablere Litteraturhus Lillehammer i Lillehammer Bibliotek. Sparebankstiftelsen DNB gir bidrag til bygging av scene, lyd- og lysanlegg og visuell utforming.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?