Norsk og nordisk kunst

UNIVERSITETET I OSLO får 3000000 kroner til publisering og formidling av forskningsmateriale knyttet til moderne norsk og nordisk kunst og arkitektur i norske kunstmuseer

Universitetet i Oslo er landets største produsent av forskning på moderne norsk og nordisk kunst. Dette skjer både gjennom doktoravhandlinger, masteroppgaver og forskning om norsk kunst, arkitektur og design som blir utgitt av og veiledet av universitetets vitenskapelige ansatte. Denne tildelingen skal styrke formidlingen av forskningen som gjøres, og midlene vil i hovedsak gå til publisering og gjennomføring og organisering av formidlingsprosjekter i årene 2023-2025.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?