Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Telemark

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Telemark får 150.000 kroner til båt og båtmotor. Denne skal de benytte til å frakte både personell og skoleklasser ut til Jomfruland fuglestasjon, der fuglebestanden i området overvåkes, både gjennom fangst og ringmerking.

Arbeidet er tuftet på dugnad og er et viktig bidrag i klima- og miljøsammenheng. I tillegg til innsamling av informasjon formidler de kunnskap til mange skoleklasser, samt fugleinteresserte, som er på besøk hvert eneste år.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?