Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter får 1.500.000 kroner til utstilling.

Norsk villreinsenter ligger på Skinnarbu i Telemark. De jobber blant annet med kunnskapsformidling omkring villreinens historie, biologi og økologi. Ny utstilling skal bygges, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave på 1.500.000 kroner til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?