Norske frø til unge ganer

DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL får 5000000 kroner til etablering av lærings- og formidlingsarena om bærekraftig matmangfold

Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon som blant annet jobber for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor. Foreningen eier og driver en landbrukseiendom på Hellerud Gård. Denne ønsker de å ta i bruk som en lærings- og formidlingsarena, et sted for forsøk, praksis, læring og aktivitet innen bærekraftig matmangfold, produksjon og ressursutnyttelse. Her skal det etableres en demonstrasjonshage , et utekjøkken, et komposteringsanlegg og natursti. I tillegg skal det foregå skole- og barnehagebesøk og andre aktiviteter hvor barn, unge og andre blant annet får lære om og oppleve plantemangfold, frøproduksjon, høsting og bruk av grønnsaker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?