Norske Grafikeres 100 års jubileum

NORSKE GRAFIKERE fikk 60.000 kroner i 2018 til formidling.

Norske Grafikere er en landsomfattende forening for yrkesaktive billedkunstnere. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser, og i tillegg arbeide for å øke samfunnets kunnskap og bruk av grafikk.

I 2019 vil de markere deres 100 års jubileum, og ønsker da både å belyse foreningens historie, aktualisere samtidsgrafikk og involvere fagmiljøer i flere deler av landet. De planlegger å gjennomføre flere publikumsrettede tiltak i tilknytning til utstillingsprogrammet, produsere formidlingsmateriale og ha kunstnersamtaler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?