Norske stiftelsers historie

Stiftelsesforeningen fikk 250.000 kroner i 2016 til et bokprosjekt om norske stiftelsers historie.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om og forståelsen for stiftelsenes rolle i det norske samfunnet. Konseptet er utarbeidet av John Peter Collett, professor ved Universitetet i Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?