Norske Studenters Roklubb

Norske Studenters Roklubb får 300.000 kroner til kjøp av routstyr til barn og unge.

Norske Studenters Roklubb er en roklubb med 110 års historie, og som har 550 aktive medlemmer i alderen 10 til 92 år. Frognerkilen er treningsbase.

Klubben har bred satsning på rekruttering av ungdom til roing, og har lyktes veldig godt med det. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er øremerket båter for juniornivå (12 til 19 år).

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?