Notodden turlag

Notodden turlag har fått til sammen 230.000 kroner til merking og kart over stier og løyper.

Notodden Turlag (stiftet 1934) med sine 530 medlemmer er tilsluttet DNT som har som sin viktigste samfunnsoppgave å få flest mulig til å delta i et aktivt og helsebringende friluftsliv.

I arbeidet med å få flest mulig ut på tur har Notodden turlag ryddet, merket og skiltet et variert sti- og løypenett i nærmiljøet. 150 kilometer med stier, et turprogram med 30 fellesturer og Barnas Turlags 15 turer kan Notodden Turlag tilby hvert år.

Oppslagstavler med informasjon er satt opp på strategiske steder. For å få en høyere utnyttelse av stiene og løypene har de utviklet kart som tydelig viser hvor disse går, og som også informerer kartbrukerne om aktuelle reisemål i kommunen.

Alle kart revideres gjennom dugnadsarbeid.

Tildelingene

Turlaget fikk 130.000 kroner til utvikling av kart i 2011. Og 100.000 kroner til skilting av turområder i 2008.

Se også

Bidrag til turisthytte på Lifjell

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?