Nøtteknekkeren, et samarbeidsprosjekt

STIFTELSEN OPERA LILLEHAMMER får 246900 kroner til samabeidsprosjektet Nøtteknekkeren

Dette prosjektet startet i desember 2018 med at Lillehammer Lillehammer Dansesenter gjorde et 12 minutters utdrag av Nøtteknekkeren i forbindelse med den årlige elevforestillingen Vinterbarn Danser. Utdraget ble tatt svært godt imot av publikum, elever og andre aktører i kulturlivet i Lillehammer. Dette førte til at Stiftelsen Opera Lillehammer ville videreføre arbeidet med en ambisjon om å bygge ut forestillingen i flere faser. Nå samarbeider Stiftelsen Lillehammer Opera og Ballett med Lillehammer Dansesenter, Lillehammer Kulturskoles barnekor, Lillehammer Symfoniorkester og dansere fra Nasjonalballetten Ung om forestillingen som skal vises i januar 2022.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?