Nøysam

NORGES BYGDEKVINNELAG får 3900000 kroner til breddetildeling til lokallag, samt prosjektledelse og seminar

Med prosjektet Nøysam vil Norges Bygdekvinnelag gi barn og unge en arena der en kan oppleve mestring og få praktisk kunnskap for å kunne leve mer bærekraftige liv. For å sette forbruk og bærekraft på agendaen i familien og skape samhold mellom generasjoner i nærmiljøet er også voksne en del av målgruppa. Overforbruket i Norge fører med seg klimagassutslipp og naturinngrep. Vi må gå fra et bruk-og- kast -samfunn, til et samfunn der vi tar vare på både tinga våre og kloden vår. Mange vil bidra til mindre forbruk, reparere selv og minske matsvinnet. Kunnskap om bruk av råvarer, materiale og tradisjonelt håndverk kan være en del av løsningen. Bygdekvinnelagene har god erfaring med matkurs og prosjektarbeid. Med Nøysam vil Norges Bygdekvinnelag utvide det til å handle om en større del av husholdningen. Hovedtiltaket i Nøysam setter søkelys på fire tema; bærekraftig matkunnskap, dyrke egen mat, hvordan sikre et miljøvennlig og kjemikaliefri hjem og hvordan reparere og fikse selv. Lokallaga inviterer til samlinger og kurs med disse tema.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?