Ny arena for kulturlivet i Ullensaker

Ullensaker kulturråd får 300.000 kroner til mobil scene.

Dette er et samarbeidsorgan for kulturaktører i Ullensaker, og de jobber for bedre kår og høyere aktivitet i kulturlivet i kommunen. Kulturrådet ble etablert i 2009, er demokratisk oppbygd, og gjennomfører kulturting hvert år. Kulturrådets virksomhet er hovedsakelig tilrettelegging for kulturaktivitet, å være høringsinstans for politikk og administrasjon, og bidra til kompetanseheving og samarbeid. De vil gå til innkjøp av en mobilscene. Denne skal bidra til flere arrangementer, og bedre kår for de eksisterende arrangementene. Det er mange kulturaktører i Ullensaker som vil bidra til å fylle scenen med innhold: Romerike folkehøgskole, Jessheim videregående skoles musikk-, dans- og dramalinje, kulturskolen, dans, teater, en rekke kor og korps og et raskt voksende bandmiljø i tillegg til øvrige lag og foreninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?