Ny bysse til losskøyta Ryvingen

STIFTELSEN LOSSKØYTA RYVINGEN AV 1918 får 107315 kroner til ombygging av byssa

Stiftelsen Losskøyta Ryvingen av 1918 er en ideell stiftelse med formål å drive og vedlikeholde Losskøyta Ryvingen. L/S Ryvingen er en losskøyte på 41 fot, bygget i 1919. Skøyta har lang historie som losbåt fram til 1965. Etter det var hun sjøspeiderbåt fram til 1996. Siden har skøyta vært eid av stiftelsen og drevet av venneforeningen. De får støtte til en ombygging av byssa, for å bedre sikkerheten og slik kan fortsette all aktiviteten om bord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?