Ny fritidsklubb i Lørenfallet

FORENINGSHUSET VEL får 200000 kroner til utstyr, inventar og oppussing

Midt i Lørenfallet har Foreningshuset Vel et lokale som er ønsket brukt til fritidsklubb. Lokalet må oppgraderes og settes i stand på dugnad og de trenger møbler og utstyr til aktiviteter. Flere av skolene i området er truet av nedleggelse og flere frivillige har gått sammen for å ta initiativ til et fritidstilbud for barn i 1.-8. klasse. Barna skal ha en sterk stemme inn i arbeidet, for at klubben skal bli slik de selv ønsker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?