Ny fritidsklubb på Langangen skole

LANGANGEN VELFORENING får 75000 kroner til etablering av fritidsklubb på skolen

Langangen Vel starter fritidsklubb på Langangen skole. På dugnad pusser de opp lokalet sammen med engasjerte foreldre i FAU. Tilbudet vil først og fremst være for elever i 4.-7. klasse etter skoletid, men målet er å kunne ha fritidsklubb for alle bygdas unge. Det skal fylles med spill, aktivitet og være et sted å henge. Barna skal ha et eget styre, et klubbråd, som skal planlegge aktiviteter for klubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?